Политика за защита на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: ФАЙН” ЕООД е търговско дружество впиано с ЕИК 160063305 в Търговския Регистър на Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Войнишка Слава” №21, което е собственик, поддържа и управлява онлайн магазин https://bottegaf.com/ Bottega F.  

Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, ул."4-ти януари" №23 ;   контакти:  email:   bottegafanny@gmail.com , тел.0878 984 787.

Настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уеб-сайт. Ние ще използваме Ваши личните данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено обслужване.

Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга, банки и др.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока.

За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш имейл и т.н.

Ние НЕ  изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право и не продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени от Вас лица.

Потребителят по всяко време може да получи информация за това, дали предоставените от него лични данни се обработват и използват.

При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Ние стриктно спазваме  Закона за защита на личните данни и  Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) на Европейския съюз относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Ние Ви даваме възможност да ни предоставите ограничена информация за Вас и за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да ви изпратим закупените продукти на посочен от Вас адрес.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни.

ФАЙН” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с направена от Вас поръчка на наши продукти на сайта: https://bottegaf.com/

ФАЙН” ЕООД   спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При съхраняването и обработката на личните данни,  „ФАЙН” ЕООД   може да пази и обработва личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Срок на съхранение на личните Ви данни

ФАЙН” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „ФАЙН” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни  Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от  „ФАЙН” ЕООД    за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст изпратено на посочения за контакат имейл адрес.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от „ФАЙН” ЕООД      потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

ФАЙН” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до  „ФАЙН” ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от „ФАЙН” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „ФАЙН” ЕООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „ФАЙН” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред  „ФАЙН” ЕООД,  и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на    „ФАЙН” ЕООД.

ФАЙН” ЕООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от  „ФАЙН” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако  „ФАЙН” ЕООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.

 

To Top